AUTOMATYKA DLA ENERGETYKI

Zwiększamy efektywność nadzorowania pracy rozdzielni nN i SN
dzięki sprawdzonym rozwiązaniom dla Energetyki Zawodowej

Rozwiązania 4SELF oparte na sterownikach PLC umożliwiają ciągły monitoring i archiwizację parametrów pracy całej rozdzielnicy oraz poszczególnych odpływów.

Zalety rozwiązań 4SELF dla Energetyki:

  • Każde rozwiązanie proponowane przez 4SELF jest „szytę na miarę” potrzeb Klienta;
  • Wysoka modyfikowalność rozwiązań dzięki stosowanym sterownikom PLC;
  • Możliwość odtworzenia komunikacji z systemem DCS bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian od strony systemu nadrzędnego;
  • Znaczna redukcja bieżących kosztów eksploatacji;

Posiadamy również doświadczenie przy wdrażaniu systemów bezpieczeństwa opartych o normy maszynowe PN-EN 62061, PN-EN 13849 w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy przy maszynach lub stacjach prób zasilanych napięciem SN. Zainstalowane przez nas systemy blokadowe pól SN dają pewność operatorom w czasie przeglądu mechanicznego lub w czasie manualnych operacji przy urządzeniu SN, że system został dobrze zabezpieczony.

W zadaniach automatyzacji współpracujemy z liderami branży takimi jak ABB, na co mamy stosowne referencje. Zastosowane przez nas rozwiązania obniżyły czas przestoju instalacji oraz ułatwiły służbom eksploatacyjnym wykrywanie przyczyn awarii.